CDClub - Buble Michael-Nobody But Me/CD/2016/New/CDClub - Sting-57th And 9th/CD/2016/Digipack/New/CDClub - Rolling Stones-Blue And Lonesome/CD/2016/New/Digipack/CDClub - Mars Bruno-24 K Magic/CD/2016/New/CDClub - Mendes Shawn-Illuminate/CD/2016/New/CDClub - Biffy Clyro-Ellipsis/Deluxe/CD/2016/New/
CDClub - Sia-This Is Acting/Deluxe/CD/2016/New/CDClub - Bieber Justin-Purpose CD 2015/New/CDClub - Enya-Dark Sky Island/CD/2015/New/CDClub - Hurts-Surrender CD 2015 /New/CDClub - Madonna-Rebel Heart/CD/2015/New/CDClub - Somerville Jimmy-Manage The Damage/CD/1999/New/
CDClub - Kenny G-Gravity/CD/1994/New/CDClub - Bear Hands-Distraction/CD/2014/New/CDClub - Kid Ink-Full Speed/CD/2015/New/CDClub - Cooper Alice-Best Of/Spark In The Dark/2CD/2012/NewCDClub - Proclaimers-Very Best Of/2CD/New/CDClub - Lanegan Mark Band-A Thousand Miles Of Midnight/CD/2015/New/
CDClub - Taylor James-Before This World/CD/2015/New/CDClub - Pink Floyd-The Endless River/CD/2014/New/CDClub - Lykke Li-Wounded Rhymes/CD/2011/New/CDClub - You+Me/Pink+Dallas Green/-Rose Ave./CD/2014/New/CDClub - Nirvana-Nevermind/CD/2011/Remastered/New/CDClub - Riptide Movement-Getting Through/CD/2015/New/
CDClub - Best Coast-California Nights/CD/2015/New/CDClub - Sia-1000 Forms Of Fear/CD/2014/New/CDClub - Heaton Paul and Jacqui Abbott-What Have We Become/CD/2014/New/CDClub - Goldsmith Beck-Lustre And Curve/CD/2015/New/CDClub - Pogues-Best Of/CD/1991/New/CDClub - Cohen Leonard-Greatest Hits/CD/2009/New/

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom celého nákupného obchodu www.cdclub.eu je:

Gregor Agency – G.A. Records s.r.o.
Vážska 7, 82107 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrovaný: vložka číslo: 48659/B
IČO: 43800815
IČ DPH: SK2022471154

Fakturačná adresa:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra banka 2928891962/1100
IBAN SK90 1100 0000 0029 2889 1962 BIC (SWIFT) TATRSKBX
Tel: 0905527538
E-mail: info@cdclub.sk

Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má na možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného obchodu www.cdclub.eu.

Objednávka:
Zákazník má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru sebe, ako aj inému Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Po ukončení objednávky Zákazník svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár pre platbu.

Zrušenie objednávky:
Zákazník má možnosť objednávku zrušiť maximálne dokiaľ neprebehne platba za objednávku bez udania dôvodu. Zákazník tak môže urobiť telefonicky na čísle 0905527538, prípadne mailom na adrese: info@gregoragency.sk.

Spôsob platby:
Za objednanú Zásielku na zálohovú faktúru môže Zákazník platiť nasledovne:
• platobnou kartou VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club cez zabezpečenú stránku Tatra banky (CardPay)
• bankovým prevodom na náš účet v Tatra banka 2928891962/1100 z ktorejkoľvek bankovej inštitúcie
• Platba na dobierku priloženou poštovou poukážkou typu „U“

Dodacie lehoty a podmienky:
Tovar sa doručujú balíkovou službou Slovenskej pošty, resp. tovar je po predchádzajúcej dohode možné prebrať aj osobne na adrese: Vážska 7, Bratislava.

Doba doručenia tovarov závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený, ako aj kedy bol tovar zaplatený. Ak je objednaný tovar zaplatený do 12.00 h a nachádza sa na sklade, pri kuriérskej službe je doručený nasledujúci pracovný deň od jeho podania, pri zaslaní Slovenskou poštou do 72 hodín od jeho podania. Tovar je podaný hneď po uhradení zálohovej faktúry.Originál faktúry je potom poslaný so Zásielkou.

Cena tovaru a poplatky za doručenie a balenie tovaru:
Cena tovaru je platná v deň objednávania, pokiaľ by sa cena tovaru zmenila do zaplatenia objednávky, stále platí cena v čase podania objednávky. Zmeny cien tovaru vyhradené.

Záväzky strán
Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
• dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
• zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia
• v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup
• zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
• všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
• zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
• neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie
• prijať späť nedoručiteľnú Zásielku (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná – nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu

Zákazník sa zaväzuje:
• objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa
• vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia

Záruka:
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

Reklamácie:
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi alebo vrátenia Zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.

Reklamácie sú vybavované:
• telefonicky, v pracovných dňoch od 9:00 do 15:30 na čísle 0905527538
• e-mailom na adrese info@cdclub.sk
• poštou na adrese Gregor Agency – G.A. Records s.r.o., Vážska 7, 82107 Bratislava
Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Ostatné:
Všetky nosiče sú pred zásielkou kontrolované a zasielané v perfektnom stave.
Na zakúpené nosiče poskytujeme záruku 7 dní.
Zľavy pri nákupe:

  • nad 50 eur - 3%
  • nad 100 eur - 5%
  • nad 200 eur - 10%
Pri nákupe viac ako 50 eur a platbe vopred je poštovné zdarma !
Tituly na objednávku sú zasielané do 30 dní odo dňa objednávky. V prípade nedodržania termínu objednávky – 30 dní, zákazník môže objednávku zrušiť alebo titul znova objednať.
V našej ponuke sú len originálne nosiče.

Záverečné ustanovenia:
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 18.decembra 2015.